Servis

U našem specijalizovanom servisu za popravku tahografa, vršimo sledeće usluge:

  • Popravka i baždarenje tahografa - taksimetra.
  • popravka kilometrža i auto satova.
  • Univerzalna "Texa Navigator TXT" auto dijagnostika za kamione, autobuse i kombi vozila
    (Volvo, Mercedes, Man, Reno, Scania .itd)
  • Popravka svih vrsta tahografa.tahografi servis